Stress og trivsel

Stresscoaching – Fra stress til trivsel

Sammen med dig vil jeg via stresscoaching, hypnose og terapi, lave stress håndtering der virker, så du igen kan føle dig som et helt menneske, opnå at du trives, mærk overskud, balance og få energien tilbage.

Ingen er immune overfor stress, vi kan alle blive ramt.

Dårlig stress er kort sagt den tilstand, du oplever, når du føler, at der er ubalance mellem  hverdagens belastninger og de ressourcer du har til at håndter disse belastninger.

To former for stress

  • Kortvarige stress, som er den gode stress. Den mærker du over en korte periode. Den er gavnlig og ganske normal at have. Den giver energi , skærper dine sanser. Du bliver kortvarigt skarpe og aktive, hvorefter du slapper af og kommer i normal tilstand igen.
  • Langvarig stress, som er den dårlige stress. Den mærker du over en længere periode. Enten fordi du er for fortravlet eller fordi der er kommet nogle indre eller ydre stressor/belastninger ind i dit liv, som du ikke føler, du kan håndtere.

Når vi er langvarigt stressede, glemmer vi ofte eller er ikke istand til at restituere, altså give kroppen en velfortjent pause og samle energi. Hvis stress belastningen er blevet så stor, at du ikke er i stand til selv at få balance og ligevægt i dit liv, ja måske føler du dig helt handlingslammet, så MÅ DER HJÆLP TIL, så hurtigt som muligt, inden stressen får uoverskuelige konsekvenser.

Stresstruet eller stressramt

Når du er stresstruet, stressramt eller mistrives – er kombinationen af stresscoaching – Hypnose –  Terapi  den mest  effektive tilgange til at opnå trivsel igen.

Jeg vil sammen med dig finde ud af, hvilke 3 knapper der skal skrues på:stresscoaching

  • Om du skal have tilført flere ressourcer
  • Lære nye håndterings strategier
  • Have mindsket belastningerne.

Jeg har selv været stressramt

Jeg har selv været stressramt, haft hjertebanken, for højt blodtryk og følt mig så træt, at jeg var træt helt ind i knoglerne. Jeg havde følelsen af at være faldet ned af en skrænt og kunne næsten ikke overskue at klatre op igen. Her hjalp stresscoaching, hypnose og samtaleterapi mig med at komme hurtigt og effektivt op igen. Så jeg ved på min egen krop, at disse behandlinger virker.
Min erfaring med stress gør også at jeg hurtigt kan spotte en stressramt, at jeg har nemt ved at sætte mig i den stressramtes sted, jeg har jo selv været der. Desuden er jeg god til i samarbejde med den stressramte, at bruge de værktøjer , der er mest hensigtmæssige lige her og nu, for at opnå trivsel, balance og få energien tilbage.

Søg hjælp til stresshåndtering nu!

Benyt dig NU af mit tilbud om at få en gratis introsamtale, hvis du er i tvivl om du er stresset, er stressramt eller du gerne vil høre mere om , hvordan jeg helt konkret arbejder med stresshåndtering. Vil vide mere om, hvorfor den bedste måde lave stresshåndtering på er at kombinerer både stresscoaching, hypnose og samtaleterapi. Så du igen kan opnå mere trivsel i dit liv igen. Klik her og gå direkte til mine kontaktoplysninger