Stressforløb for virksomheder

Stressforløb for virksomheder

Hvis du i din virksomhed har en medarbejder der føler sig stresset, er du langt fra alene – hver 7. dansker føler sig stresset!

Stress er en voksende folkesygdom, der skal tages meget alvorligt. Ofte er både krop og sind påvirket. Derfor har jeg, Annette Bøgstrup, Psykoterapeut, coach og hypnoterapeut sammen med Christina Blomstrøm, sygeplejerske, massage/helhedskrops behandler sammensat et stressforløb for virksomheder, der ønsker at tage godt hånd om sine medarbejder.

Et stressforløb for virksomheder, hvor vi sammen arbejder med både de fysiske, mentale, følelses- og energimæssige faktorer og på den måde kommer hele vejen rundt om stressen.

-Vi skræddersyer et helhedsorienteret stressforløb, der tager udgangspunkt i lige præcis din medarbejders konkrete udfordringer.

Vi har en central base i Middelfart og tilbyder vores stressforløb for virksomheder, uanset, om din virksomhed ligger i Fredericia, Kolding, Vejle, Odense eller i en af de mindre byer på Fyn eller i trekants området.


Selve stressforløbet for virksomheder

Forløbet starter med en gratis- og uforpligtende samtale, hvor både Christina og jeg deltager. Vi har her fokus på, at skabe tillid og tryghed. Vi lytter til din medarbejder. Ud fra det vedkommende fortæller os, vurderer vi, sammen med medarbejderen, på hvilken måde lige netop din medarbejdes forløb skal strikkes sammen.

Der vil være mulighed for at få:

 • Massage/helhedsbehandlinger
 • Coaching,
 • Energi-, samtale-, og hypnoseterapi
 • Viden om stress
 • Værktøjer og øvelser, som der kan arbejdes videre med hjemme.

Stressforløbet løber typisk over 6-8 uger efter, hvad der er behov for.


Målet med stressforløbet

Målet med vores stressforløb for virksomheder er naturligvis, at din medarbejder igen skal føle at have balance mellem ressource og belastninger, og det er også vigtigt for os, at vedkommende i forløbet lærer, at undgå, at komme i samme situation igen.

Hvad giver de forskellige behandlinger:

 • Massage/ helhedsbehandling og øvelser – tager hånd om de fysiske udfordringer, så som spændinger, hovedpine, og krops uro
 • Samtale- og hypnoseterapi og coaching – tager hånd om de mentale og følelsesmæssige udfordringer, så din medarbejder oplever mere balance, overskud og ro til at varetage sine arbejdsopgaver og trives på arbejdspladsen.
 • Coaching – tager hånd om stresshåndtering og mulighed for at skabe forandring, så din medarbejder undgår at komme i samme situation igen.
 • Energiterapi – tager hånd om de energi ubalancer, som er i kroppen under stress, bl.a. hjælp til bedre/ dybere søvn.

Fakta om stress og stress symptomer

Der findes flere forskellige kendetegn, som er symptomer på stress. Jeg har delt kendetegnene op i fysiske, psykiske og adfærdsmæssige kendetegn.

Det er vigtigt at være bevidst om disse kendetegn, for at lære sine egne stress-symptomer at kende.

Jeg har selv erfaringer med stress, og er derfor meget opmærksomme på hvilke symptomer, der er de første alarmsignaler for mig, når jeg bliver presset. Symptomerne er forskellige hos os alle, Det er meget individuelt, hvilke – og hvor mange af disse stresssymptomer det enkelte menneske bliver ramt af.

Jeg har dog erfaring for og har oplevet både hos mig selv og de klienter jeg har behandlet, at det er de samme kendetegn, der dukker op som de første hver gang. Dette går det ofte nemmere at vide, hvornår det er på tide at passe på.


Overskuelig og brugbar oversigt over stress-symptomer og advarselslamper:

 

Fysiske Psykiske Adfærdsmæssige
Hovedpine – smerter Ulyst Søvnløshed
Hjertebanken Træthed Hyperventilation
Forhøjet blodtryk Indre uro Følelseskulde
Indre uro Hukommelsesbesvær Indesluttethed
Svedeture/

Kuldefornemmelse

Koncentrationsbesvær Manglende engagement
Åndenød Rastløshed Vrede – Aggressivitet
Appetitløshed- vægttab Lav selvfølelse Fjendtlighed
Diarre Irritabilitet Irritabilitet
Hyppig vandladning Angst Ubeslutsomhed
Nedsat potens og libido Nedsat humoristisk sans Ændrede madvarer
Rysten på hænderne – Tics Følelse af udmattelse Øget sygefravær
Følelsesløshed Depression Gråd
Prikken i hænder

og fødder

Nedtrykthed Nedsat præstationsevne
Svimmelhed Uoverkommelighedsfølelse Overspringshandlinger
Hyppige infektioner Øget brug af stimulanser/medicin
Forværring af kronisk sygdom

Hvad er stress

Stress er en tilstand, effekten af en påvirkning. Stress er ikke en sygdom, men man kan blive syg af stress, hvis stressen ikke stoppes i tide.

Stress er en sund og nødvendig reaktion på forhold i omgivelserne og hos din medarbejder. Det er individuelt, hvad det enkelte menneske reagerer på og belastes af. Dvs., det er den enkeltes individuelle oplevelse og følelse af at en belastning overstiger de ressourcer vedkommende har til at håndterer, det som er lige nu, som gør at vedkommende kan kaldes stressramt.

Snigende stress

Vi vænner os ofte gradvist til et stadigt højere stress niveau og lægger ikke umiddelbart mærke til virkningerne / symptomerne i kroppen, før vi når grænsen for den belastning, vi kan tackle.

Tal om stress

 • 10-12 % af danskerne oplever hver dag alvorlig stress
 • 000 danskere sygemeldes hver dag pga. stress
 • 70 % har følt sig stressede indenfor det seneste år

Hvem får stress

Ingen er immune for stress. Stress kan ramme alle både dig og din medarbejder. Jeg oplever mange, der føler det som en falliterklæring at få stress. Det er det ikke. Det betyder ikke at du eller din medarbejder ikke er god nok eller dygtig nok. Det betyder kun at du og din medarbejder er et menneske.

Hvorfor får vi stress:

Når vi samlet set har flere udfordringer, end ressourcer/ energi til at tackle dem lige nu og her, har vi stor risiko for at få stress.


Der er hjælp at hente

Har du en medarbejder, som er stresset eller som du er  i tvivl om er stresset, så kontakt os NU, så tager vi en snak. Ud fra udfaldet af denne snak, tilbyder vi  en introsamtale med din medarbejder, så vedkommende kan vælge om vores stressforløb, er det helt rigtige for ham eller hende!

Kontakt

stressforløb for virksomheder

Annette Bøgstrup

Annette Bøgstrup, ring eller sms 51195955 eller

på mail: ab@heartcomapny.dk

Eller

stressforløb for virksomheder

Christina Blomstrøm

Christina Blomstrøm, ring eller 22950471 eller

mail: smertefrihed@gmail.com

Læs mere om Christina og hendes behandlingsform her:http://smertefrihed.dk/index.html