Stress og trivsel

Hypnose mod stress – Fra stress til trivsel

Sammen med dig vil jeg via stresscoaching, hypnose og terapi, lave stresshåndtering der virker, så du igen kan føle dig som et helt menneske, opnå at du trives, mærke overskud, balance og få energien tilbage.

Ingen er immune overfor stress, vi kan alle blive ramt.

Dårlig stress er kort sagt den tilstand, du oplever, når du føler, at der er ubalance mellem hverdagens belastninger og de ressourcer, du har til at håndtere disse belastninger.


To former for stress

  • Kortvarige stress, som er den gode stress. Den mærker du over en korte periode. Den er gavnlig og ganske normal at have. Den giver energi og skærper dine sanser. Du bliver kortvarigt skarp og aktiv, hvorefter du slapper af og kommer i normal tilstand igen.
  • Langvarig stress, som er den dårlige stress. Den mærker du over en længere periode. Enten fordi du er for fortravlet eller fordi der er kommet nogle indre eller ydre stressorer/belastninger ind i dit liv, som du ikke føler, du kan håndtere.

Når vi er langvarigt stressede, glemmer vi ofte eller er ikke istand til at restituere, altså give kroppen en velfortjent pause og samle energi. Hvis stressbelastningen er blevet så stor, at du ikke er i stand til selv at få balance og ligevægt i dit liv, ja, måske føler du dig helt handlingslammet, så MÅ DER HJÆLP TIL, så hurtigt som muligt, inden stressen får uoverskuelige konsekvenser.


Stresstruet eller stressramt

Når du er stresstruet, stressramt eller mistrives, er kombinationen af stresscoaching, hypnose og terapi den mest effektive tilgang til at opnå trivsel igen.

Jeg vil sammen med dig finde ud af, hvilke tre knapper, der skal skrues på:stresscoaching

  • Om du skal have tilført flere ressourcer
  • Lære nye håndterings strategier
  • Have mindsket belastningerne

Jeg har selv været stressramt

Jeg har selv været stressramt, haft hjertebanken, for højt blodtryk og følt mig så træt, at jeg var træt helt ind i knoglerne. Jeg havde følelsen af at være faldet ned af en skrænt og kunne næsten ikke overskue at klatre op igen. Her hjalp stresscoaching, hypnose og samtaleterapi mig med at komme hurtigt og effektivt op igen. Så jeg ved på min egen krop, at disse behandlinger virker.
Min erfaring med stress gør også, at jeg hurtigt kan spotte en stressramt, og at jeg har nemt ved at sætte mig i den stressramtes sted. Jeg har jo selv været der. Desuden er jeg god til i samarbejde med den stressramte, at bruge de værktøjer, der er mest hensigtmæssige lige her og nu for at opnå trivsel, balance og få energien tilbage.


Søg hjælp til stresshåndtering nu!

Benyt dig NU af mit tilbud om at få en gratis introsamtale, hvis du er i tvivl om du er stresset, er stressramt eller du gerne vil høre mere om, hvordan jeg helt konkret arbejder med stresshåndtering. Vil du vide mere om, hvorfor den bedste måde at lave stresshåndtering på er at kombinerer både stresscoaching, hypnose og samtaleterapi, så du igen kan opnå mere trivsel i dit liv igen, klik her og gå direkte til mine kontaktoplysninger.


Fakta om stress og stress symptomer

Der findes flere forskellige kendetegn, som er symptomer på stress. Jeg har delt kendetegnene op i fysiske, psykiske og adfærdsmæssige kendetegn. Det er vigtigt at være bevidst om disse kendetegn for at lære sine egne stress-symptomer at kende. Jeg har selv erfaringer med stress, og er derfor meget opmærksom på, hvilke symptomer, der er de første alarmsignaler for mig, når jeg bliver presset. Symptomerne er forskellige hos os alle, Det er meget individuelt, hvilke – og hvor mange – af disse stresssymptomer det enkelte menneske bliver ramt af. Jeg har dog erfaring for og har oplevet både hos mig selv og de klienter jeg har behandlet, at det er de samme kendetegn, der dukker op som de første hver gang. Dette gør det ofte nemmere at vide, hvornår det er på tide at passe på.

Overskuelig og brugbar oversigt over stress-symptomer og advarselslamper:


Tal om stress

  • 10-12 % af danskerne oplever hver dag alvorlig stress
  • 000 danskere sygemeldes hver dag pga. stress
  • 70 % har følt sig stressede indenfor det seneste år

Hvem får stress?

Ingen er immune for stress. Stress kan ramme alle både dig og din medarbejder. Jeg oplever mange, der føler det som en falliterklæring at få stress. Det er det ikke. Det betyder ikke at du eller din medarbejder ikke er god nok eller dygtig nok. Det betyder kun at du og din medarbejder er et menneske.


Hvorfor får vi stress?

Når vi samlet set har flere udfordringer, end ressourcer/ energi til at tackle dem lige nu og her, har vi stor risiko for at få stress.