Krise og svigt

I løbet af livet vil vi alle gennemgå store og små kriser. Føle store og små svigt. Så du er bestemt ikke alene, hvis du føler du er i en krise eller føler dig svigtet.

Definition på en krise

Fællesnævneren for alle kriser er oplevelsen af en eller andet form for tab.

Det kan være tabet af:

  • Et andet menneske.
  • Agtelse.
  • Respekt.
  • Tillid.
  • Værdighed.
  • Ungdom.
  • Frihed
  • Liv.
  • Identitet.
  • Selvværd

Der kan være mange former for kriser. B.la. Midtvejskriser og Livskriser, kriser som opstår ved utroskab og svigt eller anden krise i parforholdet.  Alle kan komme i en krise, uanset om du er mand, kvinde eller ung.

Psykiateren Johan Cullberg, som er kendt for sin udvikling af krise-teori/psykologi har følgende specifikke definition, af hvad en krise er:

En livssituation, hvor vores tidligere erfaringer og indlærte reaktioner ikke er tilstrækkelige til at forstå og beherske den aktuelle situation”

Svigt - sådan kan jeg hjælpe dig

Brug for hjælp

En krise rokker ved den kriseramtes tilværelse og kan aktivere tidligere kriser og konflikter. Det er dog individuelt, hvordan en krise og svigt opleves af den enkelte, i hvilken grad den belaster og hvor gode den enkelte er til at håndtere svigtet eller krisen.

Støtte fra familie, venner mm. har også stor betydning for, hvordan man tackler et svigt eller en krise. Nogle gang er dette dog ikke nok og den kriseramte eller den som føler sig svigtet har brug for professionel hjælp og støtte fra en terapeut.

Så hvis du eller nogle af dine nære har brug for professionel hjælp til at komme over en eller anden form for krise, så tøv ikke med at kontakte mig og jeg vil hjælp med at komme over krisen eller svigtet  gennem krisens faser og komme godt videre i livet.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over livskrise

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over livskrise

Jeg er meget taknemmelig over jeg faldt over netop dig, Annette, i min søgen på hjælp.

Det du har gjort, har hjulpet mig meget på min vej til at komme ud af den krise jeg stod i og jeg kunne hurtigt mærke en forandring inde i mig selv, og jeg har aldrig haft det bedre, det vil jeg gerne sige dig tak for.

Jeg vil give dig mine varmeste anbefalinger. Tak for hjælpen…

Malene Pedersen, 38 år

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over livskrise

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over livskrise

Jeg er meget taknemmelig over jeg faldt over netop dig, Annette, i min søgen på hjælp.

Det du har gjort, har hjulpet mig meget på min vej til at komme ud af den krise jeg stod i og jeg kunne hurtigt mærke en forandring inde i mig selv, og jeg har aldrig haft det bedre, det vil jeg gerne sige dig tak for.

Jeg vil give dig mine varmeste anbefalinger. Tak for hjælpen…

Malene Pedersen, 38 år

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale eller vil du gerne booke tid til en session?

Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.

Krise faser

 Psykologisk forskning vedrørende kriser er domineret af den psykodynamiske tradition. En af de herskende teorier er stadigvæk Cullbergs kriseteori.  Den identificerer de følgende fire faser i en krise:

Chokfasen – Kan også beskrives som den akutte fase, som er præget af en uvirkelighedsfølelse. Reaktionerne i denne fase er meget forskellige, fra handlingslammelse, upåvirkethed til voldsomme følelsesmæssige udbrud.
I chokfasen har den kriseramte brug for almen omsorg.

Reaktionsfasen – I denne fase begynder den kriseramte at tage virkeligheden til sig. Får oftest et stor behov for verbalisering, dvs. sætte ord på følelser og oplevelser. Mange oplever tankerne kværner og der opstår mange følelsesmæssige reaktioner, som angst og vrede. I følge Cullberg er et typisk træk i denne fase virksomme forsvarsmekanismer, så som regression, benægtelse, projektion, rationalisering og isolering af følelser.

I reaktionsfasen har den kriseramte brug for blive lyttet til, forstået og evt. hjælp til at arbejde ned forsvarsmekanismerne.

Bearbejdningsfasen – I denne fase begynder den kriseramte at bearbejde krisen, mange har dog brug for hjælp til bearbejde for ikke at hænge fast og opleve en dårlig bearbejdning, for at komme stærkere videre.
I denne fase vil den kriseramte derfor ofte have brug for professionel hjælp til bearbejdningen.

Nyorienteringsfasen – Er fasen hvor der kommer en erkendelse af at livet må gå videre. Det er ikke en afslutning, mere en slags ”heling af skaden” Hvor den kriseramte lærer at leve med ”arret”

I denne fase vil den kriseramte ofte have brug for professionel hjælp, for at kunne acceptere, skabe ”heling” og udvikling.

Nyere forskning viser imidlertid, at det kun er få der går gennem faserne i kronologisk rækkefølge, men at de kan køre parallelt og at der kan hoppes frem og tilbage i faserne.