Svigt – Krise – Sorg

I løbet af livet vil vi alle føle store eller små svigt. Vi vil gennemgå store eller små kriser. Vi vil komme til at føle sorg . Det er en del, af det, at leve livet. Desværre kan svigt, krise og sorg komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget, hvis du er en af dem, der føler dette, kan du heldigvis få hjælp, for det kan bliver anderledes igen.

Fællesnæveren for svigt, krise og sorg

Fællesnævneren for alle former for svigt, krise og sorg er oplevelsen af en eller andet form for tab.

Det kan være tabet af:

  • Et andet menneske.
  • Agtelse.
  • Respekt.
  • Tillid.
  • Værdighed.
  • Ungdom.
  • Frihed
  • Liv.
  • Identitet.
  • Selvværd

Psykiateren Johan Cullberg, som er kendt for sin udvikling af krise-teori/psykologi har følgende specifikke definition, af hvad et svigt, en krise og en sorg er:

En livssituation, hvor vores tidligere erfaringer og indlærte reaktioner ikke er tilstrækkelige til at forstå og beherske den aktuelle situation”

konfliktsky

Former for rystelser og svigt i livet

Der kan være mange former for rystelser og svigt i livet. Disse rystelser kan ramme alle aldersgrupper, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Dog vil rystelser som en livskrise eller midtvejskrise primært ramme voksne.

Læs mere om livskrise her

Læse mere om midtvejskrise her

Hvad er svigt

Svigt er følelsen af at en eller flere andre personer ikke lever op til de forventninger, du havde til dem, at du får overskredet dine grænser, for hvad der er rigtigt for dig og derfor får følelsen af at føle dig meget lidt vigtig, forkert, ikke god nok eller mindreværd.

Svigt i barndommen

Svigt i barndommen kan forekommer, når et barn bliver sviget eller føler sig svigtet af b.la. sine venner, børnehave- eller klassekammerater, lærere, forældre, tætte omsorgspersoner eller samfundet.

Svigt i barndommen kan også forekomme, hvis et barn bliver omsorgssvigtet, mobbet, udskammet eller nedgjort .

Svigt i barndommen kan desværre have store konsekvenser for barnets trivsel, så hvis dit barn mistrives eller du kender andre børn, der mistrives på grund af svigt, så hjælp barnet eller hjælp med at finde den hjælp, barnet har brug for, at komme i trivsel igen.

Er du selv blevet svigtet i barndommen og stadigvæk er påvirket af det, så kan der rettes op på det igen med professionel hjælp.

Svigt i parforhold

At føle svigt i parforhold er nok også meget normalt, når hverdagen og hverdagens stress, rag og travlhed melder sig.  så kommer vi nemlig nogen gange til at byde hinanden kritik, “surstråling”og urimeligheder mm.

Svigt i parforhold kan også være mentalt eller fysisk utroskab. Hvis du vil læse mere om den form for svigt, har jeg skrevet mere uddybende om det, du kan læse mere om mental og fysisk utroskab, ved at klikke her.

Svigt i parforhold, kan også have store konsekvenser for din trivsel, så uanset hvilket svigt det er, er det kun dig der kan vurderer, hvor stort svigtet føles og om det er noget, du selv kan tackle eller du har brug for hjælp til at komme i trivsel igen. Hvis du vil læse endnu mere uddybende om svigt og krise i parforholdet, ( kan du klikke her) og hvordan du får hjælp til parforhold.

Svigt blandt venner eller kollager

Svigt blandt venner, kollager eller andre kan  forekomme både hos unge, men også hos voksne. Igen er det kun den svigtede, der kan vurderer, hvor slemt det er, så hvis du føler et svigt fra venner, kolleager eller andre, kan du også få hjælp til at tackle det, hvis du ikke selv formår at komme dig over svigtet.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Krise faser, ved svigt, sorg og div. kriser

Psykologisk forskning vedrørende kriser uanset om disse forekommer ved svigt, sorg eller diverse kriser er domineret af den psykodynamiske tradition. En af de herskende teorier er stadigvæk Cullbergs kriseteori.  Den identificerer de følgende fire faser i en krise:

Chokfasen – Kan også beskrives som den akutte fase, som er præget af en uvirkelighedsfølelse. Reaktionerne i denne fase er meget forskellige, fra handlingslammelse, upåvirkethed til voldsomme følelsesmæssige udbrud.

I chokfasen har den kriseramte, sorgramte eller den der føler svigt brug for almen omsorg.

Reaktionsfasen – I denne fase begynder den kriseramte, sorgramte  eller svigtede at tage virkeligheden til sig. Her fås der oftest et stor behov for verbalisering, dvs. sætte ord på følelser og oplevelser. Mange oplever tankerne kværner og der opstår mange følelsesmæssige reaktioner, som angst og vrede. I følge Cullberg er et typisk træk i denne fase virksomme forsvarsmekanismer, så som regression, benægtelse, projektion, rationalisering og isolering af følelser.

I reaktionsfasen har den kriseramte, sorgramte, eller den svigtede brug for blive lyttet til, forstået og evt. hjælp til at arbejde ned forsvarsmekanismerne.

Bearbejdningsfasen – I denne fase begynder den kriseramte, sorgramte eller den der føler svigt at bearbejde krisen, mange har dog brug for hjælp til bearbejde, for ikke at hænge fast og opleve en dårlig bearbejdning, for at komme stærkere videre.

I denne fase vil den kriseramte, sorgramte eller den ser føler svigt, derfor ofte have brug for professionel hjælp til bearbejdningen.

Nyorienteringsfasen – Er fasen, hvor der kommer en erkendelse af at livet må gå videre. Det er ikke en afslutning, mere en slags ”heling af skaden” Hvor den kriseramte, sorgramte eller svigtede lærer at leve med ”arret”

I denne fase vil den kriseramte, sorgramte, eller den som føler svigt ofte have brug for professionel hjælp, for at kunne acceptere, skabe ”heling” og udvikling.

Nyere forskning viser imidlertid, at det kun er få der går gennem faserne i kronologisk rækkefølge, men at de kan køre parallelt og at der kan hoppes frem og tilbage i faserne.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Brug for hjælp ved krise, svigt eller sorg

En krise, sorg eller svigt rokker ved den ramtes tilværelse og kan aktivere tidligere kriser, konflikter, svigt eller sorg. Det er dog individuelt, hvordan en krise, en sorg og et svigt opleves af den enkelte, i hvilken grad den belaster og hvor god den enkelte er til at håndtere et svigt, en sorg eller en krise.

Støtte fra familie, venner mm. har også stor betydning for, hvordan man tackler et svigt, en sorg eller en krise. Nogle gang er dette dog ikke nok og den ramte eller den som føler sig svigtet har brug for professionel hjælp og støtte fra en terapeut.

Så hvis du eller nogle af dine nære har brug for professionel hjælp til at komme over en eller anden form for krise, sorg eller svigt, så tøv ikke med at kontakte mig og jeg vil hjælp med at komme over krisen, sorgen eller svigtet,  gennem krisens faser og komme godt videre i livet.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Barndomssvigt

Da jeg kom hos Annette første gang var jeg helt nede i kulkælderen og skreg desperat om hjælp. Jeg trøstede mig med alkohol for at holde ud at være til.

Nu efter hypnoterapien og samtalerne, hvor jeg har fået bearbejdet mine svigt fra barndommen, føler jeg er gået fra sort kul til hvidt kridt. Jeg har skibet alkoholen som trøst. Jeg har fået livslysten igen og føler nu livet er godt. Jeg kan igen sove om natten. Har overskud til at aktiverer mig selv.  Finder igen glæde ved at cykle og nyde naturen. Laver god mad til mig selv hver dag. Jeg glæder mig til at stå op hverdag og nyder min familie.

Evan Bondero, 63 år, Odense

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Barndomssvigt

Da jeg kom hos Annette første gang var jeg helt nede i kulkælderen og skreg desperat om hjælp. Jeg trøstede mig med alkohol for at holde ud at være til.

Nu efter hypnoterapien og samtalerne, hvor jeg har fået bearbejdet mine svigt fra barndommen, føler jeg er gået fra sort kul til hvidt kridt. Jeg har skibet alkoholen som trøst. Jeg har fået livslysten igen og føler nu livet er godt. Jeg kan igen sove om natten. Har overskud til at aktiverer mig selv.  Finder igen glæde ved at cykle og nyde naturen. Laver god mad til mig selv hver dag. Jeg glæder mig til at stå op hverdag og nyder min familie.

Evan Bondero, 63 år, Odense

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale i forbindelse med svigt, sorg eller krise eller vil du gerne booke tid til en session?

Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.