Trivsel, Mistrivsel og Mental sundhed

Rigtig mange mennesker mistrives både børn, unge og voksne. Der tales rigtig meget om vigtigheden af trivsel og mental sundhed.

MEN MEN hvad er mistrivsel egentlig? Hvad er trivsel? Hvad er mental sundhed? og hvorfor er mental sundhed vigtig?

Disse spørgsmål vil jeg gøre mit bedst for at give dig svar på.

 Trivsel

Trivsel er et andet udtryk for at befinde sig vel. Når du oplever en hændelse, skaber det nogle tanker, der skaber nogle følelser, som føre til om du trives eller mistrives. Dvs. Oplevelsen kommer indefra fra dig selv.

Det er kun dig , der kan definerer om du trives og definerer dit eget velbefindende eller mangel på samme.

Om du trives hænger sammen med din personlige oplevelse og fortolkning af, hvad der sker omkring dig, ikke begivenhederne selv eller hvad andre mener eller oplever.

Hvad er trivsel?

Der er dog nogle egenskaber og følelser, der ofte er tilsted for at det enkelte menneske fortæller at de trives. Det er b.la.

 • Følelsen af at have overskud
 • Følelsen af at glædes ved livet
 • Følesen af at have handlekraft og gåpåmod
 • Følelsen af at kunne føle sig tryg og sikker
 • Følelsen af at være i stand til at være nærværende og udvise interesse
Hvad betyder trivsel?

Det at mærke at du trives, har stor betydning for:

 • Dine kreative evner
 • Dine evner til at udvikle dig
 • At kunne tage imod læring
 • At kunne engagerer dig
 • At være i stand til at fastholde din interesse for det du laver.
Ansvaret for trivsel

Det at trives kan ikke fremtvinges.

 1. Du er selv ansvar for dig selv og din trivsel B.la. ved aktivt at være opmærksomme på hvilke tanker og følelser oplevelserne skaber inden i dig. (Hvis du er under 18 år, har dine forældre og tætte omsorgspersoner også ansvar for dig og om du trives)
 2. Vi er alle medansvarlige for trivslen i de fælleskaber vi er i.

Hypnose selvværd - sådan får du bedre selvværd

 Mental sundhed

Hvad er mental sundhed?

WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Det er også den definition Danmarks sundhedsstyrelse arbejder ud fra i forhold til mental sundhed.

Min definition af mental sundhed

For mig betyder mental sundhed: Alt det, der gør livet værd at leve.

Det er super vigtigt at have en god fysik og at vores krop fungerer, så godt som muligt. Det er dog mindst lige så vigtigt om end ikke vigtigere, at vi trives og har det godt.

Hvornår er man mental sund?

Hvad er det så, der gør livet værd at leve? Ja, det er jo forskelligt for dig og mig, men overordnet set omfatter det din og min evne til:

 • At nyde livet.
 • At tro på jeg er god nok uanset min præstation.
 • At overkomme og håndterer modgang.
 • At opnå balance i livet.
 • At være både fleksibel og tilpasse sig.
 • At føle sig tryg både  i dit eget selskab og i andres selskab.
 • At skabe gode sociale relationer.
 • Både at yde og bidrage.
 • At få det bedste ud af alle situationer.
Hvordan bliver man mental sund?

Spørg du nu dig selv, hvordan bliver jeg så mental sund? Så er dette nogle af svarerne:

 • Du kan gøre noget aktivt. Det kan både væres fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktivt.
 • Du skal gøre noget sammen med nogen. Det er nemlig mega vigtigt for din mentale sundhed at være en del af et eller flere fællesskaber.
 • Du skal gøre noget meningsfuldt, altså noget der giver mening for dig,  Det er meget individuelt, hvad der giver mening for den enkelte.

Du kan naturligvis også få hjælp til at øge din mentale sundhed for eksempel ved terapi og coaching.

 Mistrivsel

Begrebet mistrivsel dækker bredt fra trivselsproblemer, som at føle sig udenfor, blive mobbet, have milde psykiske symptomer til større psykiske lidelser som f.eks. angst og depression.

Alle mennesker, både børn, unge og voksne har både et fysisk og et psykiske helbred der varierer livet igennem, i forhold til, hvad vi hver især møder af bump på vejen.

Der er ingen helt klar eller skarp grænse mellem trivsel og mistrivsel. Vi vil alle gennem vores liv, opleve korte forbigående perioder, hvor vi  ikke føler os helt på toppen, f.eks at humøret svinger, vi kan være ked af det og nedtrykte, vi kan være overbekymret, vi kan trække os fra sociale sammenhænge, vi kan fysisk være syge, være mega trætte og mangle overskud eller føle vi er kommet i vores følelsers vold mm.

Det er bestemt ikke alle, der vil opleve dette som fravær af velvære, for de beskrevne symptomer kan heldigvis være både milde og forbigående og når heldigvis ofte ikke at gå ud over dit  psykisk velbefindende.

 Psykisk Mistrivsel

 Hvad er psykisk mistrivsel?

Psykisk mistrivsel kan forstås som en tilstand, hvor vi oplever psykisk ubehag og længerevarende ubalance og fravær af velbefindende. En mistrivsel, der kan gøre det svært at gennemføre normale hverdagsaktiviteter, deltage aktivt i skolen, arbejde produktivt og indgå i fællesskaber. Det kan også give sig til udtryk i en tilstand af manglende tiltro til dig selv eller en manglende tiltro til, at det du kan er godt nok. (lavt selvværd og lav selvtillid)

Det er kun den enkelte , altså dig, der selv kan vurderer om den tilstand du befinder dig i er en almindelig forbigående fravær af velvære eller tilstanden er blevet til psykisk mistrivsel, som går ude over både din ydeevne og din generelle trivsel.

 Psykisk Mistrivsel og psykisk lidelse

For lige at gøre det mere tydeligt, så der ikke sker nogen misforståelse:

• Du kan godt udvise symptomer på psykisk mistrivsel uden at have en psykisk lidelse.
• Du kan godt fungerer og trives, selvom du er diagnosticeret med en psykisk lidelse.
• Du kan godt have en oplevelse af psykisk mistrivsel, uden at det kommer til udtryk funktionsmæssigt.

Du kan heldigvis få hjælp.

Det gælder altså om at du selv føler dig mental sund og føler dig istand til at håndterer de udfordringer, der uundgåelig vil komme på din vej eller om du ikke føler dig mental sund, ikke selv synes du kan komme ud af dine problemer eller din psykiske ubalance.

Hvis det er sidst nævnte, så er hypnose behandling, coaching og terapi, måske en vejen for dig til at føle dig mentalt sund igen.

Kontakt mig for hjælp

Er du interesseret i en gratis introsamtale eller vil du gerne booke tid til en session?
Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.