Lavt selvværd og hypnose

Hypnose selvværd – Har du lavt selvværd er hypnose selvværd en effektiv metode til at styrke både selvværdet og selvtilliden, mærke din indre power og føle at du hviler i dig selv.

Hypnose selvværd - få bedre selvværd gennem hypnose med Annette

Hypnose selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid kan metaforisk forklares som et træ.

Kronen og stammen er det, du viser andre, dvs. dine evner og adfærd. Det afspejler din selvtillid.

Rodnettet viser, hvem du egentlig er dvs. din væren, dine værdier og dine mål/drømme. Hele meningen og dit formål med at være her på jorden. Det afspejler dit selvværd.

Når der arbejders med hypnose selvværd , støtter jeg dig i hypnose selvværd sessionerne med at få kontakt til og styrke både lavt selvværd og lav selvtillid.

Jeg er via hypnose selvværd opmærksom på at det er ”træets rodnet” (selvværdet) som først og fremmest skal have næring, for at ”træet” kan danne et kraftigt rodnet, så det bedre kan stå fast og holde til mere. Dette indebærer, at selv de store forandringer og storme i dit liv bliver håndterbare.

Derefter vil der også være mulighed for at udvikle en smuk krone (selvtillid).

Hypnose selvværd - selvværdstræet

Hypnose mod lavt selvværd og lav selvtillid

Til at blive lavt selvværd og lav selvtillid kvit, er hypnose selvværd en effektiv metode. Hypnose selvværd styrker både det lave selvværd og den lave selvtillid. For at blive i træmetaforen, kan det beskrives sådan her.

Når træet står styrket med et stabilt rodnet og en smuk krone:

  • Bliver du udadtil tydeligere i forhold til, hvad du vil og ikke vil.
  •  Får du lettere ved at træffe beslutninger ud fra det, som har betydning for dig.
  • Opdager du nye sider af dig selv og finder eller får nye ressourcer.
  • Anerkender du dine styrker og svagheder, og derved får du nemmere ved at accepterer dig selv som den du er.
  • Ser du muligheder og nye perspektiver.
  • Finder du mening i og motivation til forandring, og det føles nemmere at opnå det du ønsker.
  • Bliver du mere indre styret og mere ligeglad (på den gode måde) med hvad de andre mener, tænker og siger.
  • Bliver du mere løsningsorienteret og ser udfordringer frem for problemer.
  • Bliver i stand til at sige PYT, når tingene ikke kan være anderledes.
  • Får følelsen af at hvile i dig selv.
Sådan får du bedre selvværd med hypnose

De fire Selv følelser

Begreberne selvtillid, selvværd, selvrespekt og hvile i sig selv er alle begreber, jeg oplever, bliver brugt flittigt og ofte blandet lidt sammen, når jeg arbejder med hypnose selvværd. Jeg vil derfor beskrive de 4 begreber, da de alle er grundstenene i at føle sig god nok og at føle at det jeg gør, er godt nok.

Selvtillid:

Selvtillid er en følelse af at være god til noget, at have opnået noget særligt f.eks. arbejdsmæssigt, økonomisk eller lignende. Den er ofte hæftet op på vores præstationer, det vi kan og det vi gør. Det kan også være følelsen af at have en vis social status eller se godt ud. Mange tror ofte at vi er det vi gør og binder det derfor sammen med identiteten. Hvilket kan medføre lav selvtillid og identitet problemer.

Selvværd:

Selvværd er følelsen af at føle os værdifulde, som dem vi er uanset hvad. I stedet for at føle os værdifulde for dem vi er, oplever vi os ofte værdifulde, fordi vi er vigtige for andre mennesker, specielt for dem vi holder af, og for dem vi gerne vil høre til.

I ca. 5-7 års alderen begynder det at betyde noget for os som børn, at andre kan lide os og accepterer os. Følelsen af at være elsket er selvfølgelig helt afgørende fra den spæde start på livet, men omkring skolealderen udvikler vi vores sociale selv, hvor det nu bliver mere og mere vigtigt for os, hvordan andre opfatter os.

Det hænger sammen med vores voksende behov for at høre til og for at være en betydningsfuld del af fællesskabet. Når vi bliver ydrestyret i stedet for indre styret, kan det medføre at vi giver os selv følelsen af mindreværd.

Selvrespekt:

Selvrespekt er en følelse, som typisk dukker op lidt senere i vores udvikling. Når vi bliver i stand til at finde ud af, hvad vi står for, hvad der er godt, rigtigt, værdifuldt og smukt for os, og hvad vi står for som mennesker. Selvrespekten øges når vi er tro ved os selv, gør det vi siger vi gør og som er vigtigt for os.  At ‘walk the talk’.

At hvile i sig selv:

Følelsen af at hvile i sig selv er, når jeg i nuet kan være i det som er, i en formløs oplevelse af ‘jeg er’ uden fortid, fremtid eller andre begreber. Her har jeg ingen selvbilleder, som skal forsvares, Her begrænser jeg mig ikke, af mine mere eller mindre heldige fortællinger om mig selv, som jeg har opbygget gennem livet. Jeg er og eksisterer åbent, hjerteligt og vågent her og nu. Den følelse kan også kaldes den essentielle selvfølelse eller værens kernen.

Lavt selvværd hypnose

Det at styrke lavt selvværd med hypnose, vil helt automatisk, når du arbejder sammen med mig også gøre at vi arbejder med at styrke din selvtillid, at du får muligheden for at få en større selvrespekt og bliver bevidst om, hvad der er vigtigt for dig. Derudover træner vi at være i nuet, så du kan mærke følelsen af at hvile mere i dig selv. Så “vi slår flere fluer med et smæk” med metoden hypnose selvværd.

Hypnose lavt selvværd

Hypnose selvværd er en god cocktail til at skabe de forandringer, du ønsker, uanset om du er barn, ung eller du er voksen. Der ud over er hypnose selvværd en virkningsfuld måde at komme mistrivsel til livs. Hypnose selvværd fremme desuden den mental sundhed.

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale vedrørende hypnose selvværd eller vil du gerne booke tid til en session? Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af hypnose selvværd behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.