Svigt – Krise – Sorg

I løbet af livet vil vi alle føle store eller små svigt. Vi vil gennemgå store eller små kriser. Vi vil komme til at føle sorg . Det er en del, af det, at leve livet. Desværre kan svigt, krise og store følelser komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget, hvis du er en af dem, hvor dette er kommet til at fylde uhensigtsmæssigt meget, kan du heldigvis få hjælp, for det kan bliver anderledes igen.

Fællesnæveren 

Fællesnævneren for alle former for svigt, krise og hjertesorg er oplevelsen af en eller andet form for tab.

Du kan måske genkende følelse af at føle tabet af:

 • Et andet menneske
 • Agtelse
 • Respekt
 • Tillid
 • Værdighed
 • Ungdom
 • Frihed
 • Liv
 • Identitet
 • Selvværd

Psykiateren Johan Cullberg, som er kendt for sin udvikling af krise-teori/psykologi har følgende specifikke definition, af hvad et svigt, en krise og tab er:

En livssituation, hvor vores tidligere erfaringer og indlærte reaktioner ikke er tilstrækkelige til at forstå og beherske den aktuelle situation”

Måske kan du også genkende at være blevet så rystet, “bragt ud af kurs” at du slet ikke kan se, hvordan du skal komme videre, ikke kan finde en løsning, ikke kan mærke trivsel eller ikke kan få øje på “hullet i tunnel”.

konfliktsky

Former for rystelser i livet

Der kan være mange former for rystelser i livet. Disse rystelser kan ramme alle aldersgrupper, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Læs mere om tab og sorg her

Dog vil rystelser som en livskrise eller utroskab primært ramme unge og voksne og midtvejskrise primært ramme voksne.

Læs mere om livskrise her

Læs mere om utroskab her

Læse mere om midtvejskrise her

Hvad er svigt?

Svigt er følelsen af at en eller flere andre personer ikke lever op til de forventninger, du havde til dem, at du får overskredet dine grænser, for hvad der er rigtigt for dig og derfor får følelsen af at føle dig meget lidt vigtig, forkert, ikke god nok eller mindreværd.

Hvad er svigt i barndommen?

Svigt i barndommen kan forekomme:

 • Når et barn føler sig forrådt af b.la. sine venner, børnehave- eller klassekammerater, lærere, forældre, tætte omsorgspersoner eller samfundet.
 • Når et barn bliver omsorgssvigtet, mobbet, udskammet,  overfuset, ydmyget eller nedgjort .

Det kan desværre have store konsekvenser for barnets trivsel, så hvis dit barn mistrives eller du kender andre børn, der mistrives på grund af svigt, så hjælp barnet eller hjælp med at finde den hjælp, barnet har brug for, at komme i trivsel igen.

Har du selv følt  svigt i barndommen og er du stadigvæk påvirket af det, så kan der rettes op på det igen med professionel hjælp.

Hvad er svigt i parforhold?

At føle svigt i parforhold:

 • Er nok også meget normalt, når hverdagen og hverdagens stress, rag og travlhed melder sig.  så kommer vi nemlig nogen gange til at byde hinanden kritik, “surstråling” og urimeligheder mm.
 • Kan også være mentalt eller fysisk utroskab

Hvis du vil læse mere om utroskab, har jeg skrevet mere uddybende om det, du kan læse mere om mental og fysisk utroskab, ved at klikke her.

Svigt i parforhold kan have store konsekvenser for din trivsel. Huske endelig på at uanset på hvilken måde du føler dig forrådt på, er det kun dig der kan vurderer, hvor stort svigtet føles og om det er noget, du selv kan tackle eller du har brug for hjælp til at komme i trivsel igen. Hvis du vil læse endnu mere uddybende om krise i parforholdet, ( kan du klikke her) .

Hvad er svigt blandt venner eller kollager?

Desværre kan du også føle dig forrådt af  venner både i dit privatliv eller i skolen. På arbejdspladsen kan det være kollager, du føler dig forrådt af , det kan  forekomme både hos unge og voksne. Igen er det kun den svigtede, der kan vurderer, hvor slemt det er, så hvis du føler et forrådt af venner, kolleager eller andre, kan du også få hjælp til at tackle det, hvis du ikke selv formår at komme dig over det.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Krise faser, ved svigt, tab og div. kriser

Psykologisk forskning vedrørende kriser uanset om disse forekommer ved svigt, tab eller hvilen som helst krise er domineret af den psykodynamiske tradition. En af de herskende teorier er stadigvæk Cullbergs kriseteori.  Den beskriver de følgende fire faser du vil opleve i en krise:

Chokfasen – Kan også beskrives som den akutte fase, som er præget af en uvirkelighedsfølelse. Dine reaktionerne i denne fase er meget forskellige, fra handlingslammelse, upåvirkethed til voldsomme følelsesmæssige udbrud.

I chokfasen vil du uanset om du er  kriseramte, sorgramte eller du føler dig svigtet have  brug for almen omsorg.

Reaktionsfasen – I denne fase vil du uanset om du er kriseramte, sorgramte  eller den svigtede begynde at tage virkeligheden til dig. Her vil du oftest få et stor behov for verbalisering, dvs. sætte ord på dine følelser og dine oplevelser. Måske er du en af de mange, som oplever tankerne kværner. Det er også i denne fase at du mærker at der opstår mange følelsesmæssige reaktioner, som angst og vrede.

I følge Cullberg vil du , som et af de typisk træk i denne fase bruge virksomme forsvarsmekanismer, så som regression, benægtelse, projektion, rationalisering og isolering af dine følelser.

I reaktionsfasen har den kriseramte, sorgramte, eller den svigtede brug for blive lyttet til, forstået og evt. hjælp til at arbejde ned forsvarsmekanismerne.

Bearbejdningsfasen – I denne fase begynder den kriseramte, sorgramte eller den der føler svigt at bearbejde krisen, mange har dog brug for hjælp til bearbejde, for ikke at hænge fast og opleve en dårlig bearbejdning, for at komme stærkere videre.

I denne fase vil den kriseramte, sorgramte eller den ser føler svigt, derfor ofte have brug for professionel hjælp til bearbejdningen.

Nyorienteringsfasen – Er fasen, hvor der kommer en erkendelse af at livet må gå videre. Det er ikke en afslutning, mere en slags ”heling af skaden” Hvor den kriseramte, sorgramte eller svigtede lærer at leve med ”arret”

I denne fase vil den kriseramte, sorgramte, eller den som føler svigt ofte have brug for professionel hjælp, for at kunne acceptere, skabe ”heling” og udvikling.

Nyere forskning viser imidlertid, at det kun er få der går gennem faserne i kronologisk rækkefølge, men at de kan køre parallelt og at der kan hoppes frem og tilbage i faserne. Så hvis du oplever at hoppe frem og tilbage i de forskellige krisefaser, så er du såmænd helt normal.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Brug for hjælp ved krise, svigt eller tab

En krise, svigt eller tab vil altid rokke ved den ramtes tilværelse og kan aktivere tidligere kriser. Det er dog individuelt, hvordan forskellige  svigt opleves af den enkelte, i hvilken grad du belastes og hvor god du er til at håndtere det du føler og mærker.

Støtte fra familie, venner mm. har også stor betydning for, hvordan du tackler eller kommer over krisen. Nogle gang er støtte fra dine nære dette dog ikke nok og den ramte eller den som føler sig svigtet har brug for professionel hjælp og støtte fra en terapeut.

Så hvis du eller nogle af dine nære har brug for professionel hjælp til at komme over en eller anden form for krise eller tab, så tøv ikke med at kontakte mig og jeg vil hjælp med at komme over krisen eller svigtet,  hjælpe dig gennem krisens faser og komme godt videre i livet.

Svigt - når det gør ondt i hjertet

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Barndomssvigt

Da jeg kom hos Annette første gang var jeg helt nede i kulkælderen og skreg desperat om hjælp. Jeg trøstede mig med alkohol for at holde ud at være til.

Nu efter hypnoterapien og samtalerne, hvor jeg har fået bearbejdet mine svigt i barndommen, føler jeg, at jeg er er gået fra sort kul til hvidt kridt. Jeg har skibet alkoholen som trøst. Jeg har fået livslysten igen og føler nu livet er godt. Jeg kan igen sove om natten. Har overskud til at aktiverer mig selv.  Finder igen glæde ved at cykle og nyde naturen. Laver god mad til mig selv hver dag. Jeg glæder mig til at stå op hverdag og nyder min familie.

Evan Bondero, 63 år, Odense

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over svigt i barndommen

Barndomssvigt

Da jeg kom hos Annette første gang var jeg helt nede i kulkælderen og skreg desperat om hjælp. Jeg trøstede mig med alkohol for at holde ud at være til.

Nu efter hypnoterapien og samtalerne, hvor jeg har fået bearbejdet mine svigt i barndommen, føler jeg, at jeg er er gået fra sort kul til hvidt kridt. Jeg har skibet alkoholen som trøst. Jeg har fået livslysten igen og føler nu livet er godt. Jeg kan igen sove om natten. Har overskud til at aktiverer mig selv.  Finder igen glæde ved at cykle og nyde naturen. Laver god mad til mig selv hver dag. Jeg glæder mig til at stå op hverdag og nyder min familie.

Evan Bondero, 63 år, Odense

Traumatiske svigt

Desværre kan ubearbejdede former for svigt, udvikle sig til traumer.

Hvad er et traume?

Et traume er fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner.

Fra svigt til chok til traume

Svigtet kan udvikle sig til et chok. Et chok som du har fået i en relation eller i interaktion med andre i din hverdag.  Et chok, som  er blevet traumatisk, da du i situationen fik oplevelsen af f.eks. at føle dig alene, svag, afmægtig, forkert eller ikke god nok. Du var måske i situation ikke i stand til at opleve det der skete konstruktivt eller forstå situationen. Det kan også være at du ikke kunne overskue det der skete eller i forvejen var stresspåvirket. Alt dette gjorde måske at det satte traumatiske spor i dig, som bliver ved med at forfølge dig.

Hvordan påvirkes du af et traume?
 • Et traume kan aktiverer hele dit nervesystem, hver gang du oplever eller bare tænker på noget der ligner, det som du har oplevet.
 • Et traume, kan medføre at du måske kan have svært ved at mærke eller have kontakt til kroppen eller dele af kroppen.
 • Et traume kan påvirke din hverdag markant og føre til nedsat livskvalitet med angst, kropslig uro, muskulære spændinger smerter og lign.
Traumatiske svigt kan bearbejdes

Traumatiske chok kan bearbejdes . De er ikke nødvendige, de er unyttige og kun generende. Det kan lade sig gøre at bearbejde fortidens urimeligheder, for selvom noget berørte dig dybt på et tidspunkt, så kan du selv eller du kan få hjælp til at bearbejde det. Du er nemlig ikke den samme mere, som du var dengang du blev påvirket traumatisk. Derfor kan du med professionel hjælp lærer at komme videre og magte det , som tidligere gjorde dig usikker, chokeret og ængstelig.

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale i forbindelse med svigt eller krise eller vil du gerne booke tid til en session?

Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.