Sorg

I løbet af livet vil vi alle på et eller andet tidspunkt opleve sorg, hvor meget sorgen fylder og hvor længe den vare kommer meget an på, hvor stort ens tab føles.  Nogen har brug for professionel hjælp til at komme gennem sorgprocessen. Det er helt naturligt.

Hvad er sorg?

Hvad er sorg? Kan defineres kort. Det er en reaktion på et tab:

 • Når vi mister en, vi elsker, enten ved død eller skilsmisse.
 • Når noget værdifuldt går i stykker, som venskaber.
 • Når børn flytter hjemmefra.
 • Når vi mister noget, som er betydningsfuldt for os, f.eks. jobbet eller arbejdsevne.
 • Hvis vi bliver alvorligt syge eller handicappet.

 Sorg er en af vores grundlæggende følelser, som de fleste af os vil opleve op til flere gange i livet.

Hvad er sorgprocessen?

Sorgprocessen er den proces som går i gang, som en reaktion på tabet, uanset hvilket tab det er.

Sorgprocessen gør at vores krop og psyke går i gang med at forstå og tilpasse sig, Vi går ind i de forskellige krise og sorg faser og sorgprocessen er helt automatisk i gang.

Sorg - få hjælp her

Sorg ved pludseligt dødsfald


Sorgfaser

Uanset og om din sorg et kommet af at du uventet har mistet nogen eller noget eller det har været et ventet tab, vil du gå ind i en kortere eller længere proces. Sorgprocessen indeholder 4 forskellige sorgfaser.

Sorgens faser:

Chokfasen – Kan også beskrives som den akutte fase, som er præget af en uvirkelighedsfølelse. Reaktionerne i denne fase er meget forskellige, fra handlingslammelse, upåvirkethed til voldsomme følelsesmæssige udbrud.

I chokfasen har den sorgramte brug for almen omsorg.

Reaktionsfasen – I denne fase begynder den sorgramte at tage virkeligheden til sig. Får behov for at sætte ord på følelser og hvad der er sket. Mange oplever tankerne kværner og der opstår mange følelsesmæssige reaktioner, som gråd, angst og vrede.

I reaktionsfasen har den sorgramte brug for blive lyttet til og forstået. Derudover at dele tanker med andre, der har oplevet noget lignende.

Bearbejdningsfasen – I denne fase begynder den sorgramte at bearbejde sorgen, mange har dog brug for hjælp til bearbejde for ikke at hænge fast og opleve en dårlig bearbejdning, for at komme videre.

Det er oftest i denne fase  den sorgramte har brug for professionel hjælp til bearbejdningen af sorgen.

Nyorienteringsfasen – Er fasen, hvor der kommer en erkendelse af at livet må gå videre. Det er ikke en afslutning, mere en slags ”heling af det sorgfyldte” Hvor den sorgramte lærer at leve med ”arret”

I denne fase vil den sorgramte kunne få brug for professionel hjælp, for at kunne acceptere, komme gennem alle sorgens faser, skabe ”heling” og komme videre.

Tidligere troede man, at mennesker gennemlevede bestemte sorgfaser i en særlig kronologisk rækkefølge, det viser ny viden ikke er tilfældet. Det er mere almindeligt, at man går ind og ud af faserne, og springer rundt i de forskellige krise og sorg faser eller er i flere af faserne parallelt.

Sorgsymptomer

En sorgreaktion er en psykisk reaktion, hvor der kan forekomme forskellige sorgsymptomer.

Sorg symptomer:

 • Ked af det
 • Utrøstelig
 • Magtesløshed
 • Tristhed
 • Opgivenhed.
 • Angst.
 • Vrede.
 • Søvnforstyrrelser

Kompliceret sorg

Sorg kan blive til kompliceret sorg, eller en såkaldt kompleks sorgreaktion, som kan føles, som om at den overtager hele ens hverdag og svækker hele ens livskvalitet og nærmest helt har overtaget hele dit liv.

Symptomer ved kompliceret sorg:

 • Sorgen har udviklet sig til et vedvarende og intenst savn
 • Har udviklet sig til en ekstrem overoptagethed af afdøde
 • Hvis der vedvarende forekommer en manglende accept af tabet
 • Vedvarende søvnforstyrrelser
 • Den sorgramte har udviklet tab af interesse for livet og har selvmordstanker
 • Sorgen bliver sygeliggjort
 • Vedvarende øget eller sænket appetit,
 • Vækker vedvarende enormt meget stærke følelser

Brug for hjælp

Sorg rokker ved hele den sorgramtes tilværelse og kan aktivere tidligere sorg og tab. Det er dog individuelt, hvordan en sorg opleves af den enkelte, i hvilken grad den belaster og hvor god den enkelte er til at håndtere den og hvordan det er rigtig for den enkelte at bearbejde sorgen.

Støtte fra familie, venner mm. har også stor betydning for, hvordan man tackler sorg. Nogle gang er denne støtte dog ikke nok og den kriseramte har brug for professionel hjælp og støtte fra en terapeut.

Så hvis du eller nogle af dine nære har brug for professionel hjælp til at komme gennem en sorg, så tøv ikke med at kontakte mig og jeg vil hjælp med:

 • At acceptere tabet.
 • Komme gennem sorgens faser.
 • Komme godt videre i live igen.
Sorg - når det gør ondt i hjerte og sjæl

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over  sorg

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over sorg


Jeg er virkelig kommet en meget langt i min proces efter at have oplevet en stor sorg. Processen er ikke slut, men jeg er nu et sted, hvor jeg føler, jeg selv kan takle tingene igen og ser igen lysere på fremtiden!

Mia 38 år, Kolding

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale eller vil du gerne booke tid til en session?

Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.