Sorg

I løbet af livet vil vi alle på et eller andet tidspunkt opleve sorg, hvor meget den fylder og hvor længe den vare kommer meget an på, hvor stort ens tab føles.  Nogen har brug for professionel hjælp til at komme gennem sorgprocessen. Det er helt naturligt.

Hvad er sorg?

Kan defineres kort. Det er en reaktion på et tab:

 • Når vi mister en nærtstående, vi elsker, enten ved død eller skilsmisse.
 • Når noget værdifuldt går i stykker, som venskaber.
 • Når børn flytter hjemmefra.
 • Når vi mister noget, som er betydningsfuldt for os, f.eks. jobbet eller arbejdsevne.
 • Hvis vi bliver alvorligt syge eller handicappet.

 Sorg er en af vores grundlæggende følelser, som de fleste af os vil opleve op til flere gange i livet.

Hvad er sorgprocessen?

Sorgprocessen er den proces som du vil opleve går i gang, som en reaktion på det tab, du har lidt, uanset hvilket tab det er.

 • Processen går helt automatisk i gang.
 • Den består af forskelige sorgfaser.
 • Vi går simpelthen naturligt ind i de forskellige faser.
 • Den gør at din krop og psyke går i gang med at forstå og tilpasse sig.

Mange af de efterladte oplever en naturligt og helende sorgforløb. I et helt naturligt og helende forløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ganske enkelt ud i, at du bedre kan accepterer tabet og tabet vil integreres sig i dig og dit liv.

Der er dog nogen hvor det føles, som om processen bliver ved i det uendelige, Hvis du er en af dem der føler det sådan, så søg professionel hjælp.

Har du brug for professionel  hjælp i din sorgproces

Sorg - få hjælp her

Sorg ved pludseligt dødsfald


Sorgfaser

Uanset og om dit tab er kommet af at du uventet har mistet nogen eller noget eller det har været et ventet tab, vil du gå ind i en kortere eller længere proces. En proces der indeholder 4 forskellige sorgfaser.

Sorgens faser:

Chokfasen – Kan også beskrives som den akutte fase, som er præget af en uvirkelighedsfølelse. Reaktionerne i denne fase er meget forskellige, fra handlingslammelse, upåvirket hed og til voldsomme følelsesmæssige udbrud.

I chokfasen har du, som har mistet en nær og kær brug for almen omsorg.

Reaktionsfasen – I denne fase begynder den ramte at tage virkeligheden til sig. Får behov for at sætte ord på følelser og hvad der er sket. Mange oplever tankerne kværner og der opstår mange følelsesmæssige reaktioner, som gråd, angst og vrede.

I reaktionsfasen har du, som den sørgende brug for blive lyttet til og forstået. Derudover har du brug for at dele tanker med andre, der har oplevet noget lignende.

Bearbejdningsfasen – I denne fase begynder den sørgende at bearbejde tabet, mange har dog brug for hjælp til bearbejde for ikke at hænge fast og opleve en dårlig bearbejdning, for at komme videre.

Det er oftest i denne fase  du, som den sørgende har brug for professionel hjælp til bearbejdningen af  sit tab.

Nyorienteringsfasen – Er fasen, hvor der kommer en erkendelse af at livet må gå videre. Det er ikke en afslutning, mere en slags ”heling af det sorgfyldte” Hvor den sørgende lærer at leve med det frygtlige og grimme ”ar”

I denne fase vil du, som den sørgende  kunne få brug for professionel hjælp, for at kunne acceptere, komme gennem alle sorgens faser, skabe ”heling” og komme videre.

Tidligere troede man, at mennesker gennemlevede bestemte faser i en særlig kronologisk rækkefølge, det viser ny viden ikke er tilfældet. Det er mere almindeligt, at man går ind og ud af faserne, og springer rundt i de forskellige krise  faser eller er i flere af faserne parallelt. Så hvis du oplever at ryge ind og ud af faserne, så er det faktisk helt naturligt.

Sorgsymptomer

En sorgreaktion er en psykisk reaktion, hvor der kan forekomme forskellige symptomer.

Symptomer:

 • Ked af det
 • Utrøstelig
 • Magtesløshed
 • Tristhed
 • Opgivenhed.
 • Angst.
 • Vrede.
 • Søvnforstyrrelser

Du kan opleve en eller flere af disse symptomer.

Kompliceret sorg

Det kan blive til en såkaldt kompleks reaktion på tabet af en meget kær, som kan føles, som om at den overtager hele ens hverdag og svækker hele ens livskvalitet og nærmest helt har overtaget hele dit liv.

Symptomer ved kompliceret sorg:

 • Der kan udvikle sig et vedvarende og intenst savn
 • Har udviklet sig til en ekstrem overoptagethed af afdøde
 • Hvis der vedvarende forekommer en manglende accept af tabet
 • Vedvarende søvnforstyrrelser
 • Den sorgramte har udviklet tab af interesse for livet og har selvmordstanker
 • Tabet bliver sygeliggjort
 • Vedvarende øget eller sænket appetit,
 • Vækker vedvarende enormt meget stærke følelser

Du kan opleve en eller flere af disse symptomer.

Brug for hjælp

Når du har oplevet et stort tab rokker ved hele din  tilværelse og kan aktivere tidligere tab, som du har oplevet. Det er dog individuelt, hvordan et tab opleves af den enkelte, i hvilken grad du belastes og hvor god du er til at håndtere den. Det er også forskelligt  og hvad der er rigtigt for dig og hvad der er rigtigt for andre, når I hver især bearbejde jeres eget tab.

Støtte fra din familie, venner mm. har også stor betydning for, hvordan du tackler dit tab. Nogle gang er denne støtte dog ikke nok og du vil som, den kriseramte har brug for professionel hjælp og støtte fra en terapeut.

Så hvis du eller nogle af dine nære har brug for professionel hjælp til at komme gennem et tab, så tøv ikke med at kontakte mig og jeg vil meget gerne hjælpe med:

 • At acceptere tabet.
 • Komme gennem sorgens faser.
 • Komme godt videre i live igen.
 • Begynde at mærke trivsel igen.
Sorg - når det gør ondt i hjerte og sjæl

Hvad betyder det at savne?

At savne er når du føler længsel efter noget, du mangler.

Det at føle savn er ensbetydende med, at du er et menneske, som har følelser og et menneske der er passioneret.

Det at du er i stand til at savne fortæller, hvem du er og hvilken hengivenhed, du faktisk er i stand til at føle.

Følelsen af at savne er en velkendt følelse stort set alle mennesker – uanset om du er barn, ung eller voksen.

At føle savn

At føle savn er helt naturligt, når du mister noget du har kært og holder af, lige meget om det et en ting, et dyr, en ven, kæreste eller en nær på grund af dødsfaldt

Som regel aftager følelser af  savn over tid. Det betyder ikke, at du fortsat ikke vil  mærke savn efter det eller den du mangler eller den nære, som er død. Det betyder bare at følelserne bliver mindre fortvivlende, og du vil med tiden blive mere fortrolig med følelsen af savnet.

Spørg ind til savn

Jeg havde på et tidspunkt en ung kvinde i min klinik, der havde mistet sin mor. Den unge kvinde sagde til mig, ” Jo længere tid der går fra min mor døde, jo mere savner jeg hende, for jo længere tid er det siden, jeg har set hende og været sammen med hende”. Hun sagde også ” jo længere tid der er gået, jo sjældnere spørg folk indtil mit savn og min mor”. Dette var et dilemma for hende, da hun stadigvæk efter flere år, med jævne mellemrum, netop havde behov for at vende savnet af hendes mor med andre.

Så husk derfor spørg ind til andres savn og lyt, for det er så vigtigt at have nogle at dele savnet med uanset, hvor længe siden det er at vedkommende har mister og lidt et tab.

Sorg - når det gør ondt i hjerte og sjæl

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over  sorg

Klientoplevelse ved hjælp til at komme over sorg


Jeg er virkelig kommet en meget langt i min proces efter at have oplevet en stor sorg og et ufatteligt tab. Processen er ikke slut, men jeg er nu et sted, hvor jeg føler, jeg selv kan takle tingene igen og ser igen lysere på fremtiden!

Mia 38 år, Kolding

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale, hvis du har følt et stort tab eller vil du gerne booke tid til en session?

Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.