Ensomhed – Der er alt for mange ensomme!

22.000 unge og børn er ensomme 65.000 ældre og 123.000 der imellem. Det er 210.000 for mange – kan vi ikke blive enige om det???

Hvad er ensomhed? og hvad pokker er grunden til ensomhed?

Når der skal analyseres på, hvad er ensomhed? og grunden til at der er så mange ensomme. Tror jeg, en af grundene til at der er så mange , der føler ensomhed, er at vi er mange der glemmer, at vi alle sammen bliver født med et stempel i panden, hvor der står ”GODKENDT”. ( Det godt nok usynligt)

GODKENDT til at være her på denne jord, præcis lige som den, du er uden at skulle præsterer noget specielt. Både du og jeg er værdifulde, lige som vi er.

Ensomhed og ubetinget kærlighed

De fleste af os oplever da heldigvis, når vi bliver født at være elsket betingelsesløst, uden at kunne ret meget andet end at skrige, skide, sove og spise.

Vi er individuelle mennesker, når vi bliver født. Vi er ikke født ensomme. Vi møder med det samme, vi ser dagens lys, andre mennesker. I den ideelle verden en mor og far, der tager imod dig med ubetinget kærlighed. Så du kan føle dig velkommen, uden at du overhovedet kan præsterer noget.

Ensomhed – Der hvor filmen knækker

Hen af vejen bliver der så stillet flere og flere krav og forventninger til en. Måske er det her filmen knækker, der hvor ensomheden begynder at sætte ind.

Når dine egne eller andres krav og forventninger ikke passer til:

• Det unikke menneske du er
• Din personlighed
• Dine evner og færdigheder
• Det, du kan lige nu.

Hvad er ensomhed? – mistet tro på dig selv.

Når krav og forventninger ikke passer til dig. Så føler du dig lige pludselig ikke set, hørt og forstået, som den du er. Du føler, det du kan ikke er godt nok, eller du lader dine grænser blive overskredet og prøver at tilfredsstille alle andre, på bekostning af det, der er vigtigt for dig.

Så mister du troen på at du er gode nok, som helt almindelige DIG. Du kan ikke mere hverken se eller mærker ”Godkendt” stemplet i panden, og lige pludselig kommer ensomheden snigende ofte sammen med lavt selvværd og lav selvtillid. Læs mere om  Hypnose selvværd  klik her.

Hypnose

Andre grunde til ensomhed

Der kan selvfølgelig også være andre grunde til at føle sig ensom, uanset om du er barn, ung, eller voksen.

Ensom i parforholdet

Hvis man har været to, og lige pludselig kun er en eller ved krise, kan man blive ensom i parforholdet. Det kan være:

 • Når ens livsledsager dør, så kan ensomhed overvælde en.
 • Ved skilsmisse, specielt hvis man føler sig forladt og ikke ønskede at blive skilt.
 • Hvis ens ægtefælle eller samboer bliver dement og man ikke mere kan have det sammen, man havde før. Kan man føler ensom i parforholdet.
 • Hvis man glider fra hinanden, har forskellige værdier, kan man også føle sig ensom.
 • Når man har specielt småbørn og hverdagen går om i lortebleer, gylp, gråd og manglende søvn. Kan man føle sig alene.
 • Når hverdagslivet tager over, kan man føle sig ensom i parforholdet.
 • Hvis man føler sig svigtet af sin partner af den ene eller anden grund f.eks utroskab. Kan man føle sig ensom i parforholdet.

Ensomhed voksne midt i livet

Der findes omkring 100.000 ensomme voksne mellem 30 og 60 år, som kæmper med ensomhed. Denne gruppe er ofte overset. Ensomhed voksne udspringer ofte:

 • Hvis man oplever noget ubehageligt /traumatisk, som man ikke kan overskue at dele med andre.
 • Hvis man befinder sig i en krise, uanset om det er en livskrise eller midtvejskrise eller anden krise. Kan følelsen af ensomhed voksne komme.
 • Ved skilsmisse, kan følesen  komme snigende.
 • Ved fysisk og psykisk sygdom, f.eks. ved social angst, kan man føle sig isoleret og ensom.
 • Når man flytter til en anden by, hvor man ikke kender nogen,
 • Ved fyring, kan der opstå en tvivle om man er god nok, som kan fører til ensomhed voksne.
 • Ved dødsfald af tætte oprørende.
 • Hvis man ikke har formået at knytte tætte relationer, kan man føle sig ensom.

Ensomhed hos ældre

Ensomhed kan hos ældre føre til mindsket livskvalitet. Desværre er der også mange  ensomme ældre mennesker, som har dårligere helbred, og sværere ved at overvinde sygdom end ældre mennesker med stærke sociale relationer.

Ensomhed hos ældre opstår :

 • Ved dårligt helbred, som gør at de ældre ikke kan deltage i de ting, de gjorde før.
 • Hvis ens ægtefælle eller sambo er død og den ældre, derfor er blevet uønsket alene. Kan ensomhed hos ældre opstå.
 • Hvis den ældre er mindre bemidlet. Kan den dårlige økonomi, føre til der ikke er råd til at deltage i aktiviteter og føre til ensomhed.
 • Hvis ens tætte relationer er døde eller ens børn bor langt væk.

Ensomhed unge

Der er rigtige mange unge, der af den ene eller anden grund mistrives og føler sig ensomme. Desværre kan ensomhed unge risikere at få alvorlige konsekvenser, hvis de i længere tid føler sig ensomme, da det kan føre til angst,  depression, selvskade og selvmordstanker.

Ensomhed unge kan opstå:

 • Hvis man bliver mobbet eller føler sig udenfor, kan det føre til ensomhed unge.
 • Hvis den unge er  stille og måske introverte. Kan de føle sig ensomme.
 • Hvis den unge lider af lavt selvværd eller lav selvtillid. Kan ensomheds følesen dukke op.
 • Hvis den unge føler sig socialt akavet og synes det er svært at begå sig i et ungefællesskab.
 • Når man skifter skole, uddannelsessted, flytter eller ved andre skift i den unges liv.

Ensomhed hos børn

De fleste børn vil på et eller andet tidspunkt i live føle sig ensomme, i mindre eller større perioder.  Men hvis ensomhed i barndommen bliver langvarig kan det have store konsekvenser trivselsmæssigt.

Ensomhed hos børn kan opstår:

 • I forbindelse med et skoleskift.
 • Ved deres forældres skilsmisse.
 • Hvis de føler sig udenfor fællesskabet i skolen.
 • Hvis de er generte, stille og indadvendte.
 • Hvis de tvivler på de er gode nok. Begrænser de måske sig selv og komme til at mærke ensomhed.
Hypnose

Ensomhed og medmenneskeligt ansvar

Hvad er ensomhed? og hvad kan du og jeg gøre for at mindske ensomhed?

Hvad er ensomhed?

Når spørgsmålet Hvad er ensomhed? skal besvares, kan er den korte version.  Ensomhed er den følelse der dukker op:
 • Når vi menneske ikke får opfyldt vores sociale behov.
 • Der hvor vi føler os ufrivillige alene.
Vi har nemlig et eksistentielt behov for at føle os forbundet med andre i vores omverden. Det er dog meget forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår.

Man kan dog sagtens være alene uden nogensinde at føle ensomhed. Man kan dog også sagtens være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Ensomhed er en meget ubehagelig følelse, og den kan følelse særdeles smertefuld. Men den er et signal til os om, at det vil være godt, hvis vi kan handle og tage et medansvar.

Ensomhed symptomer

Når vi skal spotte ensomhed symptomer, kan vi gøre det ved at lægge mærke til:

Ændrede spisevaner

Ensomhed symptomer kan føre til dårligere spisevaner, som kan have konsekvenser på kroppen i form af  langvarig sult eller fejlernæring.

Søvnproblemer

Ensomhed symptomer kan give søvn besvær, hvor man kan have svært ved at flade i søvn, vågner ofte i løbet af natten eller tidligt om morgenen eller man sover for meget.

Selv isolation

Ensomhed symptomer kan udmønte sig i forsøg på at lade som om socialt samvær ikke er vigtigt for en og at man isolerer sig fra omverdenen.

Nervøsitet 

Ensomhed symptomer kan vise sig ved at man viser større betænkelighed og nervøsitet ved at deltage i  sociale aktiviteter.

Hvad kan du og jeg gøre ved ensomhed?

Men hvad kan vi så gøre ved det, når nu så mange føler ensomhed, og vi måske ikke ved, hvem der føler sig ensomme eller mistrives?

Hvad nu hvis vi hver især giver os tid til at være mere opmærksomme på hinanden og handler ud fra mottoet: “HVAD ER DET MINDSTE JEG KAN GØRE”, for at mindske den ensomhed, der er eller kan opstå, hvor jeg er lige nu. For som John Roger siger:

”Du behøver ikke frelse hele verden. Du skal blot holde af det menneske, som er ved din side”.

Et par små historie fra mit eget liv om ensomhed  eller at undgå ensom.

For år tilbage, da min far endnu levede, men hvor min mor ret pludseligt døde, var han 87 år. Han boede i en andelsbolig og skulle efter min mors dø,  pludselig til at klare alting selv og bo alene efter i over 50 år at have delt hverdag med min mor.

Her kom tanken til mig. “Hvad er det mindste jeg kan gøre for at han ikke skal komme til at føle sig ensom”.  “Jeg skal vist  give min far lidt hyppigere visits end da han havde min mor ved sin side” . Han levede  indtil han blev 97 år.  Klarede forsat, sig selv . Han var dog yderst glad  for det ekstra samvær, nærvær og omsorg både min søster og jeg gav ham.

Det sammen oplevede jeg, da min gamle nabo Else i en alder af 91 år blev alene, Hun havde ingen familie tilbage , hendes mand var nu dø, hendes søster og bror var døde og hendes eneste søn døde , som ganske ung.  Her tænkte jeg også, “Hvad er det mindste jeg kan gøre  for at hun ikke skal blive ensom”. Jeg begyndte at besøge hende en gang om ugen, ikke lange besøg, men hyggelige. Jeg  hjalp hende med det, hun havde brug for min hjælp til. Jeg blev de næste 7 år hendes tætteste relation. Hun døde som 98 årig glad og tilfreds med livet, uden at føle sig ensom. Takkede mig, hver gang jeg gik, for besøget.

Ensomhed på flugt

I mine to historier var det i begge tilfælde to ældre , der  blev alene og var i risiko gruppen for at føle sig ensomme. Jeg valgt at give ekstra opmærksomhed. Det kunne jo også have været et barn, en ung eller en jævnaldrende.  Jeg tror, nemlig helt sikkert på at lige netop samvær, nærvær og omsorg kan være med til at jage ensomhed på flugt uanset alder. Hvad tror du ?

Hypnose

Andre former for hjælp mod Ensomhed

Hvis det er dig selv, der føler ensomhed, er der heldigvis og flere muligheder for at undgå at blive ensom eller komme ud af ensomhed.

Hvis der er sket noget i dit liv, det gør at du frygter at blive ensom. Hvis du selv føler at du er en af de ensomme og du bare ikke kan komme ud af den onde cirkel, du er komme i. Så husk at du kan søge professionel hjælp.

Her kommet 6 bud bud på hjælp mod ensomhed:

 • Bobelberg, slip ensomhed, for alle:

Bobleberg er et uformelt forum,  hvor du har en unik mulighed for at finde andre, der er eller har følt sig ensomme.På Boblberg kan du og andre brugere skabe nye sociale relationer og fællesskaber baseret på jeres fælles interesser.

» Læs mere om Bobleberg ved at klikke her

 • Kommunerne, slip ensomhed, for alle

Du kan altid kontakte din egen kommune og høre, hvad de har af specifikke tilbud mod ensomhed.

 • Ventilen, slip ensomhed, for unge

Ventilen er en frivillig social organisation, Dens formål  er at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt 23 lokale tilbud i 21 byer.

» Læs mere om Ventilen ved at klikke her

 • Børnsvilkår

Børnsvilkår har beskrevet hvordan du spotter ensomhed hos børn.

» Læs hvad Børnsvilkår beskriver.

 • Sundhedsstyrelse, slip ensomhed, for ældre

Sundhedsstyrelse har beskrevet, på hvilken måde du kan få hjælp mod ensomhed.

» Læs hvad sundhedstyrelsens bud på hjælp mod ensomhed

Jeg vil også gerne hjælpe dig ud af ensomhed, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Hypnose

Hypnose som hjælp mod Ensomhed

Jeg vil også gerne hjælpe dig ud af ensomhed uanset om du er barn, ung eller voksen

Mit sidste bud til hjælpe mod ensomhed er terapeutisk behandling. Her skal der arbejdes med de bagved liggende grunde til ensomhed, uanset hvad disse grunde er.

Jeg har selv god erfaring med at afhjælpe ensomhed via hypnose og de andre terapeutiske tilgang jeg anvender, så som den metakognitive  tilgang.

Hvis du er blevet nysgerrig på er du meget velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen Annette

Ensomhed

Kontakt mig for hjælp til ensomhed

Er du interesseret i en gratis introsamtale eller vil du gerne booke tid til en session?
Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.

Blogindlæg