Kan DU bære nag eller har du tilgivet og sluppet dig selv fri?

Kun de færreste oplever at gå igennem livet uden på et eller andet tidspunkt at føle sig trådt på, blive nedgjort, følt sig gjort forkert, følt at nogle sagde noget grimt om en eller talte bag ens ryg. Har du også oplevet noget af dette en eller flere gange i dit liv?? Det har jeg! Her bare et par eksempler:

• En kollegas ord har såret dig.
• Din partners prioritering har fået dig til at føle dig betydningsløs.
• En lærer har sagt noget mindre rart til dit barn.
• En chef som har udnyttet sin magt ud over rimelighedens grænser.
• Nogen har stjålet fra dig.
• Et menneske du troede var din ven, har krænket dig og overskredet dine grænser.

Når jeg selv har oplevet noget lignende – har jeg tidligere haft en tendens til at lade det fylde inden i mig. Gøre mig selv ulykkelig og mentalt stresset, selvom jeg godt ved at det ikke er godt for mig. Jeg har også op til flere gange kunne mærke følelsen af at bære nag. Følt mig meget uretfærdig behandlet.

Hvad med dig – kender du dit reaktionsmønster i disse situationer? Hvor er du henne i forhold til at bære nag?

Jeg har dog med årene lært – at slippe mig selv fri igen, ved at tilgive.

Hvis du vil læse mere om både det at bære nag, tilgivelse og at slippe sig selv fri , så læs endelige videre.

bære nag

Hvad betyder det at bære nag?

Det at bære nag er følelsen af  at mærke et vedvarende had, en kæmpe bitterhed, en skuffelse over eller en stor uvilje mod nogen, fordi du synes, vedkommende har begået en stor uretfærdighed imod dig, har forrådt dig, svigtet dig, krænket dig eller lign.

Det at bære nag kan sætte sig til et årelangt nag , hvor vreden, hadet, bitterheden, skuffelsen, uviljen sidder skjult inde i dig. Det gør den fordi:

  • Du enten slet ikke har givet udtryk for dine følelser overfor den, du bærer nag til

eller fordi

  • Du selvom du har givet udtryk for dine følelser overfor den, du bærer nag til ikke føler dig mødt eller forstået.

Og derfor forsat føler dig vred og bitter. Slet ikke føler dig tilstand til at give slip på denne vrede og bitterhed. En vrede og bitterhed, som du ikke har fået ordentligt italesat og bearbejdet og som du derfor ikke har fået forholdt dig til. Det at bære nag bliver derfor en  passiv aggressivitet, som ligger inde i dig selv, den får ikke lov til at komme ordentlig ud.  Det at bære nag kommer i stedet for til at fylde uhensigtsmæssigt meget.

Det at bære nag er i virkeligheden et forsvar mod smerte. Et forsvar mod at mærke den såret hed eller de andre uhensigtsmæssige følelser, som en anden person har vakt i dig.

bære nag

Hvor er dit fokus , når du bære nag?

Hvis du bærer nag eller har prøvet at bærer nag har du sikkert haft følelsen af at være et offer for en andens uforskammethed.  Du har måske følt dig magtsløs og handlingslammet. Det har derfor måske været svært at konfronterer den person du bærer nag til., svært at sætte ord på dine egne følelser.

I stedet for bliver det meget lettere at bruge energien på at fokuserer på  den du bærer nag til’s fejl og mangler. Måske endda fortælle andre hvor ussel vedkommende er.

bære nag

Find årsagen til at du bærer nag!

Tit og ofte er årsagen til at du bliver ved med at bærer nag, at du er i dine følelsers vold og derfor har svært ved at have overblikket til at analysere og se situation eller oplevelsen fra flere vinkler.

Det kan være fordi situation har været yderst ubehagelig for dig.

Det kan være fordi du blev ramt på dit selvværd, din tiltro til om du er værdigfuld.

Det kan være fordi situationen minder dig om en tidligere situation, hvor du havde en lignede oplevelse. Derved bliver følelse af at bærer nag ikke kun relateret til den relevante situation, men til andre lignede situationer og forstærker følelsen.

bære nag

Har du talt med nogen om det du bære nag over?

Har du spurgt dig selv om hvem du kan tale med for at lette på den nagende følelse eller helt give slip på den? Hvis ikke har jeg et par bud her:
Den du bære nag til

Det allerbedste du kan gøre er at tale med den person, der har begået en stor uretfærdighed imod dig, har forrådt dig, svigtet dig, krænket dig gjort dig ked af det. Fortælle vedkommende, hvordan du har det. Det kan jo være, at den anden person slet ikke er klar over problemet, og så kan en god snak måske løse hele miseren eller problemet.

En god ven eller en terapeut

Hvis du slet ikke magter at tage kontakt til den person, det handler om, kan det ofte være en hjælp at tale med en ven eller anden nær  om problemet. Det er dog kun en god ide, hvis den du betror dig til, ikke bare bekræfter dig i, at du har ret, men konstruktivt kritisk også stiller spørgsmål til, hvorfor du føler som du gør. Dvs. I skal sammen have fokus på den smerte eller det ubehag, du føler, og ikke kun have fokus på den “tåben”, der har generet dig.

Dig selv

Du skal også huske at spørge dig selv, om du selv på en eller anden måde kan have har del i det, der skete. Hvilken rolle du selv har spillet i situationen.

Husk endelig også på at i nogle tilfælde specielt de særlige grove tilfælde og krænkelser har du ikke ingen andel i det som er sket.

Husk også på at i grove krænkelser og krænkelser skal du måske søge professionel hjælp

bære nag

Tilgivelse contra at bære nag!

Måske tænker du nej , det kan jeg bare ikke tilgive. Før du undlader at tilgive skal du vide:

TILGIVELSE ER EN KÆRLIGHEDSHANDLING MOD DIG SELV.

Hvorimod – at bære nag er selvpinderi.

Forskellige forskningsprojekter har vist at længere-varig fokusering på at føle sig såret og forurettet, kan medføre stress, forhøjet blodtryk og uregelmæssig hjerterytme, forøgede muskelspændinger og en følelse af, at føle sig mindre i kontrol og svække ens selvværd og selvtillid..
Jeg er glad for, at jeg har lært at tilgive. Hvad med dig??

Se lige her hvad disse to kloge hoveder har skrevet om tilgivelse

Livet er en tilgivelsesrejse. ”Mahatma Gandhi”
Tilgivelse forandrer ikke fortiden, men forstørrer fremtiden. ”Pauo Boese”

bære nag

Hvad kan det give dig at tilgive?

Du tilgiver Ikke for de andres skyld, men tilgivelsen er en gave, du giver mig selv.

En gave for at kunne anerkende at jeg føler mig såret og forurettet og give slip på disse følelser sammen med min vrede, afsky, mit had m.m.…

Tilgivelse er for min egen skyld, for at jeg ikke længere skal lide og være fyldt af ”det grimme” indeni, så jeg igen kan trække min energi hjem til mig selv, så jeg kan bruge energien på glæde, liv og kærlighed.

Når jeg tilgiver, får jeg en ny forståelse af det skete, som bestemt ikke er det samme som at acceptere eller glemme,” det som er sket”.

Tilgivelse er en måde, hvor jeg får en forståelse af den andens hensigt bag den sårende adfærd og er en måde at adskille hensigten fra selve adfærden.

Ved at tilgive, giver jeg mig også selv en mulighed for at lære det, jeg skal af situationen, så jeg kan passe bedre på mig selv en anden gang.

Ved at tilgive kan jeg give slip på at bære nag og istedet for slippe mig selv fri.

bære nag

Håber du er blevet klogere på det at tilgive og bære nag

Hjertelig hilsen

Annette

Bære nag - få hjælpe af Annette

Kontakt mig

Er du interesseret i en gratis introsamtale om det at bære nag og have svært ved at tilgive eller vil du gerne booke tid til en session?
Du kan altid kontakte mig på telefon 51195955 (ved at ringe eller sende en sms), på e-mail ab@heartcompany.dk eller via min kontaktformular.

Vil du gerne vide mere om priser og antallet af behandlinger, du skal regne med, så kan du læse meget mere om det her.

Blogindlæg

Trivsel

 Trivsel, Mistrivsel og Mental sundhed Rigtig mange ...

Trivsel

 Trivsel, Mistrivsel og Mental sundhed Rigtig mange ...