Kan DU bære nag eller har du tilgivet og sluppet dig selv fri?

Kun de færreste oplever at gå igennem livet uden på et eller andet tidspunkt at føle sig trådt på. Har du også oplevet det en eller flere gange i dit liv?? Det har jeg! Her bare et par eksempler:

• En kollegas ord har såret mig.
• Min mands prioritering har fået mig til at føle mig betydningsløs.
• En lærer har sagt noget mindre rart til mit barn.
• En chef som har unyttet sin magt ud over rimelighedens grænser.
• Nogen har stjålet fra mig.
• Et menneske jeg troede var min ven, har krænket mig og overskredet mine grænser.

Når jeg har oplevet det – har jeg en tendens til at lade det fylde inden i mig. Gøre mig selv ulykkelig og psykisk stresset, selvom jeg godt, ved at det ikke er godt for mig. Hvad med dig – kender du også dit reaktionsmønster i disse situationer? Jeg har dog med årene lært – at slippe mig selv fri igen, ved at tilgive.

Jeg tilgiver Ikke for de andres skyld, men tilgivelsen er en gave, jeg giver mig selv.

En gave for at kunne anerkende at jeg føler mig såret og forurettet og give slip på disse følelser sammen med min vrede, afsky, mit had m.m.…

Tilgivelse er for min egen skyld, for at jeg ikke længere skal lide og være fyldt af ”det grimme” indeni, så jeg igen kan trække min energi hjem til mig selv, så jeg kan bruge energien på glæde, liv og kærlighed.
Når jeg tilgiver, får jeg en ny forståelse af det skete, som bestemt ikke er det samme som at acceptere eller glemme,” det som er sket”.

Tilgivelse er en måde, hvor jeg får en forståelse af den andens hensigt bag den sårende adfærd og er en måde at adskille hensigten fra selve adfærden.

Ved at tilgive, giver jeg mig også selv en mulighed for at lære det, jeg skal af situationen, så jeg kan passe bedre på mig selv en anden gang.

TILGIVELSE ER EN KÆRLIGHEDSHANDLING MOD DIG SELV.

Hvorimod – at bære nag er selvpineri. Forskellige forskningsprojekter har vist at længere-varig fokusering på at føle sig såret og forurettet, kan medføre stress, forhøjet blodtryk og uregelmæssig hjerterytme, forøgede muskelspændinger og en følelse af, at føle sig mindre i kontrol.
Jeg er glad for, at jeg har lært at tilgive. Hvad med dig??

Hjertelig hilsen
Annette

PS. Lige et par inspirerende citater:

Livet er en tilgivelsesrejse. ”Mahatma Gandhi”
Tilgivelse forandrer ikke fortiden, men forstørrer fremtiden. ”Pauo Boese”

Blogindlæg